برگزاری بوت کمپ مدیریت فناوری و نوآوری

برگزاری بوت کمپ مدیریت فناوری و نوآوری

پارک علم و فناوری البرز با همکاری و حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و  انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران بوت کمپ مدیریت فناوری و نوآوری را برگزار می‌کند.

این رویداد شامل ۷۰% حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برای کلیه شرکت های دانش بنیان است.

سرفصل‌ها

  • تامین مالی پروژه‌های فناورانه
  • راهبرد فناوری و نوآوری
  • مدیریت فناوری و نوآوری
  • مدیریت دارایی‌های فکری
  • همکاری‌های فناورانه
  • توسعه محصول

زمان برگزاری: سه‌شنبه 4 آذر و چهارشنبه 5 آذر 99
شماره تماس: ۳۴۷۶۴۰۳۰-026