برگزاری نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات

برگزاری نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات

دومین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش با محوریت شهر هوشمند، اینترنت اشیاء، هنر‌های رسانه‌ای و فناوری مالی تحت عنوان KITEX با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

اهداف برگزاری:

تکمیل زنجیره علم و فناوری، تکنولوژی تولید محصول، تجاری‌سازی و ورود به بازار جهانی به‌منظور ثروت آفرینی

ایجاد فضای تعامل همکاری و رقابتی سالم بین فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

ایجاد فضای نشاط علمی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات

معرفی و بومی‌سازی پیشرفت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

بستر‌سازی جهت ایجاد کسب‌ و کار‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین