واریز 40% از هزینه‌های امور پژوهشی نزد خزانه‌داری کل کشور

واریز 40% از هزینه‌های امور پژوهشی نزد خزانه‌داری کل کشور

پیرو نامه به شماره 123256/3 بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۹) ماده‌ واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل‌کشور شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مکلف‌اند حداقل ۴۰ درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع ۳ ماهه به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافق‌نامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی در قالب پروژه‌های پژوهش کاربردی، اجرای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و پروژه‌های پسادکتری، پروژه‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل تحت نظارت یکی از مراکز به مصرف برسانند. همچنین براساس آیین‌نامه مذکور توافق‌نامه منعقده بایستی در سامانه ملی عرضه و تقاضای پژوهش و ثبت و به تأیید دبیرخانه شورای عالی عطف برسد.

شماره تماس:82233592 سرکار خانم خاتمی

فهرست اولویت‌ها