برگزاری وبینار تجاری‌سازی صنایع خلاق
قسمت دوم از فصل دوم پادکست‌های پارک