برگزاری وبینار معرفی انواع برنامه‌های حمایتی
بازدید از نمایشگاه محصولات توسعه فناوری نانو
برگزاری وبینار کاربرد سلامت، ایمنی و محیط زیست
برگزاری وبینار آشنایی با تدوین استراتژی
برگزاری وبینار مدیریت استرس
برگزاری وبینار شروع تعالی و بهبود کسب و کار
برگزاری وبینار آموزشی اصول و فنون مذاکره
برگزاری کارگاه هوش مصنوعی کاربردی