وبینار پنل تخصصی مدیریت منابع انسانی
برگزاری روز چهارم رویداد هفته اینوکافه
برگزاری وبینار تیم‌سازی و منابع انسانی
برگزاری وبینار اعتبار سنجی ایده و ساخت mvp
برگزاری کارگاه آموزشی طراحی مدل کسب‌وکار
وبینار آموزشی «کارآفرینی با گیاهان دارویی»
دوره جامع طراحی محصول
وبینار امکان سنجی ایده
وبینار پنل تخصصی مدیریت مالی در گذر از بحران
وبینار حقوق، دستمزد و مزایای قانون کار
رویداد فنجان قهوه کارآفرینی