وبینار آموزشی مالکیت فکری و ثبت پتنت
وبینار آموزشی نحوه ارائه سمینار دانشگاهی
وبینار ترویجی حمایت‌های ستاد فناوری نانو
وبینار آموزشی نظام‌وظیفه تخصصی
وبینار آموزشی طراحی کاربر محور
وبینار آموزشی «نحوه ارائه سمینار دانشگاهی»
آشنایی با اصول نگارش پروپوزال و پایان‌نامه
وبینار اصول و فنون مذاکره و زبان بدن
وبینار مباحث حقوقی و نحوه تنظیم قرارداد