برگزاری یک فنجان قهوه کارآفرینی
برگزاری وبینار چرا و چگونه دانش بنیان شویم
وبینار آشنایی با پارک‌های علم و فناوری
وبینار آموزشی نحوه تشکیل و بهینه‌سازی
آشنایی با فرآیند ثبت شرکت و تقسیم سهام
اصول حسابداری و مدیریت مالی برای کسب و کارها
طراحی و توسعه محصول