تأمین آلیاژ زود گداز، پترو شیوا صنعت
تعمیرات خطوط لوله بوسیله کامپوزیت
انعقاد تفاهم‌نامه شرکت آوینا