ارتباطات هوشمند مدرس

بنر پارک مدرس

ارتباطات هوشمند مدرس

خدمات مکان محور برای کسب و کار

ارتباطات هوشمند مدرس

کارگروه تخصصی: فناوری

خدمات مکان محور برای کسب و کار

سوابق اجرایی

مدیرعامل: مهدی آبادی

مقطع تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی:
نرم افزار
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران، خیابان کارگر شمالی-خیابان گرد آفرید – نبش خیابان هیئت- پلاک ۱۵ پارک علم و فناوری مدرس- واحد 308.2

  • تلفن

    66919151-3071