مرکز تامین کفایت حرفه ای روانشناسی

بنر پارک مدرس

مرکز تامین کفایت حرفه ای روانشناسی

توانمند سازی حرفه ای در گستره خدمات روانشناختي

مرکز تامین کفایت حرفه ای روانشناسی

کارگروه تخصصی: علوم انسانی

توانمند سازی حرفه ای در گستره خدمات روانشناختي

سوابق اجرایی

مدیرعامل: پرویز آزاد فلاح

مقطع تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: 
روانشناسی
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران، خیابان کارگر شمالی-خیابان گرد آفرید – نبش خیابان هیئت- پلاک ۱۵ پارک علم و فناوری مدرس- واحد 304.2

  • تلفن