صافات سپهر فضا فن

بنر پارک مدرس

صافات سپهر فضا فن

مراحل ساخت سامانه های ماهواره ای در فازهای

نمونه ی مهندسی نمونه ی کیفی و نمونه پروازی

صافات سپهر فضا فن

کارگروه تخصصی: فناوری

مراحل ساخت سامانه های ماهواره ای در فازهای نمونه ی مهندسی نمونه ی کیفی و نمونه پروازی

سوابق اجرایی

مدیرعامل: علیرضا مزرعی فراهانی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
برق و الکترونیک
سوابق اجرایی: 

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران، خیابان کارگر شمالی-خیابان گرد آفرید – نبش خیابان هیئت- پلاک ۱۵ پارک علم و فناوری مدرس- واحد 304.1

  • تلفن

    66919151-3041