شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی

برنامه‌های سیاستی شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی

مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مقاله‌ای برنامه‌های سیاستی شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی برای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و استارت‌های فناوری را بررسی کرده است که در ادامه به بخشی از آن می‌پردازیم.

خلاصه مدیریتی

شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی در یکم آوریل سال ۱۹۸۹ و باهدف تسهیل تأمین مالی نوآوری در شرکت‌های کوچک و متوسط و نقش‌آفرینی در رشد اقتصاد ملی تأسیس شد. شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی یک شرکت غیرانتفاعی و نیمه‌دولتی است که در حال حاضر زیر فعالیت می‌کند.

مهم‌ترین خدمات (MSS) نظر وزارت شرکت‌های کوچک و متوسط و استارتاپ‌ها این شرکت عبارت‌اند از: اعطای ضمانت اعتباری، ارزیابی فناوری، سرمایه‌گذاری سهام، انتقال فناوری، خدمات آموزش و مشاوره و خدمات اعطای گواهینامه. چشم‌انداز این شرکت عبارت است از: شریک راهبردی شرکت‌های کوچک و متوسط فناور و رهبر جهانی تأمین مالی فناوری و نوآوری.

از اهداف کلیدی این شرکت می‌توان به این موارد اشاره کرد: تنوع‌بخشی به حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط؛ ایجاد یک مرکز تأمین مالی خلاق؛ اعتباربخشی به ارزیابی فناوری؛ حمایت از ایجاد اشتغال؛ راهبری انقلاب صنعتی چهارم؛ ایجاد پلتفرمی برای رشد مبتنی بر نوآوری. این شرکت از زمان تأسیس تاکنون نقش بی‌بدیلی در تأمین مالی توسعه فناوری و ارتقای رقابت‌پذیری شرکت‌های کوچک و متوسط کره بازی کرده است، به‌طوری‌که تاکنون حدود ۳۲۳ تریلیارد

وون کره (حدود ۳۲۰ میلیارد دلار) ضمانت اعتباری به شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری محور اعطا کرده است که علیرغم قابلیت‌های فناورانه و پتانسیل تجاری بالا، دسترسی محدودی به وثیقه دارند. بعلاوه، این شرکت موفق شده است تا یک پلتفرم جامع برای تأمین مالی فناوری ایجاد نماید که به‌واسطه آن حمایت‌های شرکت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فراتر رفته و شامل استارتاپ‌های فناور، کسب‌وکارهای خطرپذیر و کسب‌وکارهای نوآور می‌شود. شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی دارای شش برنامه اصلی است که در ادامه به تشریح آن‌ها پرداخته می‌شود.

 • برنامه ضمانت اعتباری
 • برنامه ارزیابی فناوری
 • سرمایه‌گذاری سهام
 • برنامه انتقال فناوری
 • برنامه مشاوره و آموزش

توصیه‌های سیاستی

 • متناسب‌سازی حمایت‌ها با نتایج ارزیابی فناوری شرکت‌ها

در کشور ما و بر اساس آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، کلیه شرکت‌هایی که برای بهره‌مندی از مزایا و حمایت‌های قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام می‌کنند به یکی از این چهار دسته تقسیم می‌شوند: نوپای نوع یک، نوپای نوع دو، تولیدی نوع یک و تولیدی نوع دو (صنعتی). بر این اساس، شرکت‌ها تأیید صلاحیت شده می‌توانند از همه مزایای موجود در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بهره‌مند شوند.

 • مشروط کردن حمایت‌ها به ایجاد قابلیت‌های فناورانه و کسب ارزش بازار

از ویژگی‌های متمایزکننده و نقاط قوت شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی به‌عنوان سازمان تأمین مالی توسعه فناوری و نوآوری این است که کلیه حمایت‌ها و برنامه‌های خود را برمبنای نتایج و خروجی‌های ارزیابی فناوری انجام می‌دهد.

 • لزوم به‌روزرسانی و ویژه سازی سیستم‌ها و روش‌های ارزیابی فناوری
 • ارزش‌گذاری فناوری‌ها پیش‌نیاز تبادل فناوری آسان و اثربخش
 • توجه هم‌زمان به کمیت و کیفیت کسب‌وکارهای خطرپذیر و نوآور
 • بانک‌ها و مؤسسات مالی به‌عنوان موتور محرک نوآوری و توسعه فناوری
 • توجه ویژه به شرکت‌های نوپا و استارتاپ‌های فناور
 • حمایت از توسعه فناوری و نوآوری در حوزه‌های خاص
 • تشویق و حمایت از ایجاد اشتغال

معرفی شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی

شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی در یکم آوریل سال ۱۹۸۹ و باهدف تسهیل تأمین مالی نوآوری در شرکت‌های کوچک و متوسط و نقش‌آفرینی در رشد اقتصاد ملی تأسیس شد. شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی یک شرکت غیرانتفاعی و نیمه‌دولتی است که در حال حاضر زیر فعالیت می‌کند. مهم‌ترین خدمات (MSS) نظر وزارت شرکت‌های کوچک و متوسط و استارتاپ‌ها این شرکت عبارت‌اند از: ضمانت اعتباری، ارزیابی فناوری، سرمایه‌گذاری سهام، انتقال فناوری، اعطای گواهینامه و آموزش و مشاوره شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی در ابتدا به‌عنوان یک موسسه ضمانت اعتباری تأسیس شد.

شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی در ابتدا به‌عنوان یک موسسه ضمانت اعتباری تأسیس شد تا بتواند مشکلات مالی پیش روی شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری محور بااعتبار محدود را برطرف کند. شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی توانست با موفقیت سیستم رتبه‌بندی فناوری خود و سایر روش‌های ارزیابی فناوری را به‌منظور بهبود پایداری کسب‌وکارها، کاهش ریسک‌های مرتبط با پروژه‌های فناورانه و همچنین تعیین ارزش دارایی‌های نامشهود متعلق به شرکت‌های کوچک و متوسط با موفقیت توسعه دهد. مأموریت و هدف پایه شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی در شکل زیر نمایش داده‌شده است.

شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی
 • اهداف راهبردی و اقدامات کلیدی
  تنوع‌بخشی به حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و استارتاپ‌ها، ایجاد یک مرکز تأمین مالی خلاق، اعتباربخشی به ارزیابی فناوری، رشد پایدار با مدیریت باثبات، حمایت از ایجاد اشتغال، راهبری انقلاب صنعتی چهارم، ایجاد پلتفرمی برای رشد مبتنی بر نوآوری و تقویت قابلیت‌های مشتری محور برای آینده
 • خدمات اصلی و مکمل
  ضمانت اعتباری، ارزیابی فناوری، سرمایه‌گذاری سهام، انتقال فناوری، خدمات آموزش و مشاوره و خدمات اعطای گواهینامه
 • منابع مالی
  شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی یک‌نهاد غیرانتفاعی است که برای رفع محدودیت‌های اعتباری و مالی شرکت‌های کوچک و متوسط کره توسط دولت تأمین مالی می‌شود سهم دولت و سهم مؤسسات مالی در تأمین منابع مالی شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ در شکل زیر نمایش داده‌شده است.
شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی
 • مشتریان کلیدی
  کسب‌وکارهای کوچک و متوسط سنتی، کسب‌وکارهای نوآور، استارتاپ‌های فناور، شرکت‌های تحقیق و توسعه و کسب‌وکارهایی که با فناوری‌های سطح بالا نظیر صنایع با موتورهای رشد جدید شامل فناوری سبز
 • نمودار سازمانی
  نمودار سازمانی شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی در شکل زیر نمایش داده‌شده است.
شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی

برنامه ضمانت اعتباری

 • مروری بر برنامه
  برنامه ضمانت اعتباری شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی برای کمک به شرکت‌های کوچک و متوسط نوپا طراحی‌شده است که علیرغم برخورداری از قابلیت‌ها و شایستگی‌های فناورانه به اعتبارات مالی لازم دسترسی ندارند. شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی به ضمانت اعتباری این شرکت‌ها اقدام می‌کنند، مادامی‌که پروژه‌های فناورانه آن‌ها ازنظر ارزیابی فناوری قابل‌قبول باشد.
 • ویژگی‌های کلیدی برنامه ضمانت اعتباری
  رویکرد نظام‌مند در اعطای ضمانت، استفاده از سیستم رتبه‌بندی فناوری در تصمیم‌گیری در زمینه، مشتریان کلیدی
 • رویه اجرایی اعطای ضمانت اعتباری
  رویه اجرایی اعطای ضمانت اعتباری شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی در شکل زیر نمایش داده‌شده است.
شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی
 • انواع تسهیلات برنامه اعطای ضمانت اعتباری
  ضمانت برای اخذ وام‌های بانکی، ضمانت برای تعهد پرداخت، ضمانت اخذ وام از مؤسسات مالی غیر بانکی، ضمانت انتشار اوراق قرضه شرکتی، ضمانت خرید اوراق قرضه شرکتی، ضمانت صورتحساب تجاری و ضمانت عملکرد
 • میزان تسهیلات ضمانت اعتباری
  به‌طورکلی حداکثر ضمانت اعتباری به ازای هر شرکت ۳ میلیون وون کره است. البته در این زمینه استثنائاتی هم وجود دارد.
 • برنامه‌های ضمانت ویژه
  برنامه ضمانت شرکت‌های نوپا و تازه تأسیس، برنامه شرکت‌های در حال رشد، برنامه نوآوری‌های فناورانه و ایجاد اشتغال
 • میزان ضمانت اعتباری اعطاشده به شرکت‌ها
  شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی به شناسایی سه حوزه پرداخته است که پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال دارند: استارتاپ‌های فناور، صنایع موتور رشد جدید و تأمین مالی تحقیق و توسعه. میزان ضمانت اعتباری اعطاشده به این شرکت‌ها در جدول زیر نشان داده‌شده است.
شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی

برنامه ارزیابی فناوری

ارزیابی فناوری اشاره به فرآیندی دارد که در آن دارایی‌های غیرملموس یا پروژه‌های فناورانه از منظر قابلیت‌های فناورانه، ارزش بازاری و اعتبار تجاری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و نتیجه این ارزیابی خود را در قالب رتبه‌بندی و نقطه نظرات نشان می‌دهد. از زمان انجام اولین ارزیابی فناوری در مارس ۱۹۹۷ تاکنون، تعداد موارد ارزیابی صورت گرفته توسط شرکت خدمات فناوری و مالی کره پیوسته افزایش‌یافته است و در سال ۲۰۱۷ به ۶۱۷۴۴۸ مورد رسیده است و از این طریق این شرکت مبلغ ۳۳۰ میلیارد وون کره بابت هزینه ارزیابی فناوری دریافت کرده.

 • انواع ارزیابی فناوری
  سه نوع ارزیابی فناوری در شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی وجود دارد، ارزش‌گذاری فناوری، ارزیابی اعتبار پروژه فناوری و ارزیابی جامع فناوری
 • ساختار سازمانی ارزیابی فناوری
  به‌منظور پاسخگویی به تقاضای روزافزون برای خدمات ارزیابی فناوری و ارتقای بهره‌وری، شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی یک شبکه تخصصی برای ارزیابی فناوری تشکیل داده است که مشتمل بر یک موسسه مرکزی ارزیابی فناوری، شش مرکز همگرایی فناوری و ۵۴ مرکز ارزیابی فناوری است.
 • سیستم رتبه‌بندی فناوری
  سیستم رتبه‌بندی فناوری یک ابزار ارزیابی است که از طریق آن پایداری تجاری و ریسک‌های مرتبط با یک پروژه خاص فناورانه در یک شرکت کوچک و متوسط در یک صنعت خاص ارزیابی می‌شود.
 • ویژگی‌های سیستم رتبه‌بندی فناوری
  خوب ساختاردهی شده، کمی، داده محور و آینده محور
 • ساختار سیستم رتبه‌بندی فناوری
  ویژگی اصلی سیستم رتبه‌بندی فناوری این است که به ترکیب ارزیابی فناوری و تحلیل ریسک می‌پردازد. معمولاً ارزیابی رقابت‌پذیری فناورانه و تحلیل اعتبار به‌صورت مجزا صورت می‌پذیرند.
 • ارزش‌گذاری فناوری
  ارزش‌گذاری فناوری ۱ به روشی اشاره دارد که در آن ارزش پولی دارایی‌های نامشهود و مالکیت فکری شرکت مانند حق ثبت اختراع یا حق امتیاز موردمحاسبه قرار می‌گیرد.
 • برنامه سرمایه‌گذاری سهام
  شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی مشارکت فعالانه‌ای در بازار سرمایه خصوصی دارد. این شرکت این کار را از طریق طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری سهام و به‌منظور تسهیل دسترسی شرکت‌های کوچک و متوسط به منابع مالی انجام می‌دهد. این شرکت به‌طور ویژه‌بر سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط نوآور مبتنی بر فناوری که قبلاً حمایت‌هایی از جنس سرمایه‌گذاری را دریافت نکرده‌اند، تمرکز کرده است. با انجام این کار، شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی وفادارانه نقش خود را درزمینه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کوچک و متوسط و استارتاپ‌ها را ایفا می‌کند.
 • برنامه سرمایه‌گذاری مرتبط با ضمانت
  شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی از ژانویه ۲۰۰۵ برنامه سرمایه‌گذاری مرتبط با ضمانت خود را به‌منظور کمک به استارتاپ‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری برای دسترسی بهتر آن‌ها به حمایت‌های مالی مستقیم و بهبود ساختار مالی آن‌ها انجام می‌دهد.
 • برنامه ضمانت با گزینه‌های سرمایه‌گذاری
  این برنامه که از ماه آوریل ۲۰۱۴ اجرا می‌شود، ضمانت‌هایی را با گزینه‌ای فراهم می‌کند که اجازه می‌دهد تا شرکت خدمات فناوری و مالی کره وام‌های ضمانت شده را به یک سرمایه‌گذاری تبدیل کند.

برنامه انتقال فناوری

انتقال فناوری به فرآیند انتقال دستاوردهای علمی و فناوری به افراد یا شرکت‌هایی که می‌خواهند از آن‌ها در محصولات، فرآیندها و خدمات جدید بهره‌برداری کنند، اشاره دارد. مزیت‌های بهره‌گیری از خدمات انتقال فناوری شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی در شکل زیر نمایش داده‌شده است.

شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی
 • برنامه پل فناوری
  یک پلتفرم فناوری اطلاعات اختصاصی برای انتقال فناوری است که در سپتامبر ۲۰۱۴ به‌منظور تسهیل انتقال دستاوردهای تحقیق و توسعه به بازار محصولات و خدمات راه‌اندازی شد. این امر برای انتقال مالکیت فکری از دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی به شرکت‌های کوچک و متوسط صورت گرفت که به دنبال تجاری‌سازی فناوری هستند.
 • سیستم تطبیق فناوری
  پنل فناوری دارای یک سیستم تطبیق فناوری است که در پلتفرم تعبیه‌شده است. سیستم تطبیق فناوری یک‌راه حل اختصاصی است که به‌منظور جستجوی آسان و ارتقای تطبیق‌پذیری عرضه و تقاضای فناوری طراحی‌شده است.

برنامه خدمات اعطای گواهینامه

با توجه به اعتماد عمومی به قابلیت ارزیابی فناوری، شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی بر اساس تعدادی از قوانین و مقررات به‌عنوان نهاد ارزیابی فناوری در کره انتخاب‌شده است که بر اساس ارزیابی‌های عمیق تصمیم‌گیری می‌کند که آیا متقاضیان بر مبنای معیارهای موردنیاز در ارتباط با برنامه‌های صدور گواهینامه‌های مختلف که توسط دولت طراحی‌شده است، مورد تأیید قرار می‌گیرد یا خیر.

 • گواهینامه کسب‌وکارهای خطرپذیر
  صدور گواهینامه کسب‌وکارهای خطرپذیر اشاره به فرآیندی دارد که به‌وسیله آن ارزیابی صورت می‌پذیرد که آیا شرکت تمام الزامات کسب‌وکارهای خطرپذیر را مطابق با قوانین و مقررات تعیین‌شده توسط قانون اقدامات ویژه برای ارتقاء کسب‌وکارهای خطرپذیر برآورده می‌کند.

 • گواهینامه کسب‌وکارهای نوآور (Inno-Biz)
  اصطلاح “Inno-Biz” از ترکیب کلمات نوآوری و کسب‌وکار به کار به دست می‌آید. به شرکت‌های فناورانه مجهز به مزیت رقابتی مبتنی بر توانمندی‌های نوآورانه اشاره می‌کند. بسیاری از شرکت‌های نوآور که مرحله تحقیق و توسعه را به پایان می‌رسانند با احتمال بسیار بالایی به دلیل شکنندگی و ضعف مالی شکست می‌خورند. برنامه Inno-Biz باهدف ممانعت از شکست این کسب‌وکارها طراحی گردیده است.
 • گواهینامه ارزیابی فناوری سبز
  شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی یک سیستم رتبه‌بندی فناوری سبز توسعه داده است تا از این طریق به تأمین منابع مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط با فناوری‌های سبز بپردازد و این حمایت‌ها را به گواهینامه کسب‌وکارهای سبز گسترش دهد. هدف این برنامه ارزیابی طرح‌های فناوری‌ها و کسب‌وکارهای سبز و تأمین مالی توسعه و تجاری‌سازی آن‌ها است.

 

برنامه مشاوره و آموزش

شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی یک برنامه مشاوره مدیریت فناوری و مدیریت کسب‌وکار برای کل چرخه یک کسب‌وکار را فراهم می‌کند و کسب‌وکار را در بهبود مدیریت و پیشگیری از شکست‌ها کمک می‌کند.

 • برنامه‌های آموزشی
   دوره آموزشی استارتاپ‌های خطرپذیر، دوره آموزشی استارتاپ‌های جوان و فناور و دوره‌های آموزشی تخصصی برای مدیران شرکت‌های با رشد بالا

برنامه شتاب‌دهنده‌ها


کمپ کسب‌وکارهای خطرپذیر کیبو ۲ یک برنامه شتاب‌دهنده است که برای پرورش و تقویت رویاها و ایده‌های شرکت‌های استارتاپی است که در مراحل اولیه کسب‌وکارشان قرار دارند و بر اساس ارزیابی فناوری صورت گرفته در شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی، شایستگی شرکت در این برنامه رادارند. این ابتکار جدید به دنبال کمک به این نوآوران و قهرمانان کره آینده دار و ایجاد اشتغال کافی است. حدود ۳۰ استارتان آینده دار برای این رویداد دوروزه انتخاب می‌شوند و با برنامه‌های مختلف مورد هدایت و پشتیبانی قرار می‌گیرند. حمایت‌های کلیدی این بازیگران در جدول زیر مشخص‌شده است.

شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی
برنامه‌های حمایتی شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی در یک نگاه
 • حمایت‌های مرحله استارتاپی
 • حمایت‌های مرحله رشد
 • حمایت‌های مرحله بلوغ

منابع: (Kibo Annual Report (2017 -وب سایت شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی

۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *