معرفی کتاب ریز عادت‌ها

معرفی کتاب ریز عادت‌ها

کتاب ریز عادت‌ها برای کسانی‌ است که در مسیر رسیدن به اهداف خود تلاش می‌کنند. پیام کتاب این است که به‌جای یک هدف بزرگ، بهتر است هرروز یک‌قدم کوچک بردارید تا روزبه‌روز پیشرفت کنید و به هدف نهایی خود برسید.

این کتاب معروف‌ترین راهبردهای رشد شخصیتی را آشکار می‌کند که طبق انتظار فاقد انسجام هستند و نشان می‌دهد چرا ریز عادت‌ها مؤثرترین و مطمئن‌ترین روش برای ساخت عادت‌های جدید و سالم است.

مغز انسان نسبت به تغییرات کند عمل می‌کند. راهبرد عادت‌های کوچک، به شما این امکان را می‌دهد که هرروز یکتا چهار عمل راهبردی کوچک را در پیش بگیرید.

احتمال اینکه این کارها شکست بخورد و کنار گذاشته شود، بسیار کم است. به‌علاوه، این کارها دو هدف را دنبال می‌کند؛ اول اینکه شمارا برای انجام آن‌ها تحریک می‌کند و دوم اینکه به عادت‌های کوچک تبدیل می‌شود.