صد و دوازدهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

صد و دوازدهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در ساعت ۸ تا ۱۱ روز یک‌شنبه مورخ ۱۸ خردادماه‌ ۹۹ با حضور دکتر ابراهیمی رئیس پارک و اعضا محترم هیأت رئیسه در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد.
۹۹/۰۳/۱۸