صد و سیزدهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

صد و سیزدهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در ساعت ۸ تا ۱۰ روز یک‌شنبه مورخ ۱ تیرماه‌ ۹۹ با حضور دکتر ابراهیمی رئیس پارک و اعضا محترم هیأت رئیسه در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد.
۹۹/۰۴/۰۱