برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

جلسه فوق‌العاده شورای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌‎مدرس تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در این جلسه رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس، دکتر احمدی، رئیس پارک، دکتر مسعود ابراهیمی و سایر اعضای شورای فناوری پارک به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

این نشست به‌صورت تلفیقی حضوری و مجازی در ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۰۰ ‌شنبه ۱۵ شهریور سال جاری در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد.

ساعت ۱۹:۰۰- ۹۹/۰۶/۱۵