چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران

چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران

دانشگاه ارومیه در نظر دارد چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران را با مشارکت انجمن شیمی ایران و با هدف ارائه آخرین دستاورد‌های علمی در قالب سخنرانی‌ها، نشست‌های تخصصی، کارگاه‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی جانبی برگزار کند. این کنفرانس که با حضور و مشارکت اساتید، پژوهشگران، متخصصین دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی، تولیدکنند‌گان و صنایع وابسته برگزار می‌شود، شامل محورهایی از قبیل؛ پژوهش‌های کاربردی در زمینه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، تصفیه هوا، آب و پساب‌های صنعتی، راکتورهای شیمیایی، شیمی سبز و محیط زیست، کاتالیزورها، پلیمر، نانو شیمی، الکتروشیمی و خوردگی،حسگرهای شیمیایی، مدلسازی، بهینه‌سازی و شبیه‌سازی فرآیندهای شیمیایی، انرژی‌های نو و پیل‌های سوختی، رنگ، رزین و روکش، مطالعات شیمیایی آب دریاچه ارومیه، فرآیندهای جداسازی و خالص‌سازی، شیمی ترکیبات طبیعی، دارویی و معطر، شیمی و فناوری چرم، شیمی صنایع معدنی و شیمی صنایع غذایی است.

تاریخ برگزاری: ۱ تا ۳ مرداد ماه ۹۸
محل برگزاری: دانشگاه ارومیه