کارگاه آموزشی «استقرار نظام HSE در آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و محیط‌های کاری»

کارگاه آموزشی «استقرار نظام HSE (سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست) در آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و محیط‌های کاری»

پارک علم و فناوری سمنان در نظر دارد کارگاه آموزشی با عنوان «استقرار نظام HSE (سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست) در آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و محیط‌های کاری» برگزار کند.
زمان برگزاری: ۹، ۱۰ ، ۱۶ و ۱۷ اسفندماه ۹۷
محل برگزاری: پارک علم و فناوری استان سمنان
شماره تماس: ۰۹۳۰۸۳۹۶۳۹۹ مهیار فرهنگ

رزومه مدرس‌ها در قسمت دانلود فایل قابل مشاهده است.