رویداد مدل‌های نوآورانه کشف دارو: پلی بین دانشگاه و صنعت

رویداد مدل‌های نوآورانه کشف دارو: پلی بین دانشگاه و صنعت

پارک علم و فناوری مدرس کارگاهی با عنوان «مدل‌های نوآورانه کشف دارو: پلی بین دانشگاه و صنعت» با آموزش دکتر الکساندر کراوفورد، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌کند.

زمان برگزاری: ساعت 10 تا 12 روز سه‌شنبه 22 آبان ماه 97

محل برگزاری: سالن همایش علامه جعفری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس