دومین دوره «رویداد ملی فناوری‌های تقاضامحور طبری»

دومین دوره «رویداد ملی فناوری‌های تقاضامحور طبری»

پارک علم و فناوری مازندران در نظر دارد دومین دوره «رویداد ملی فناوری‌های تقاضامحور طبری» در راستای توسعه شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان را با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار کند. شایان ذکر است اولین دوره این رویداد با حضور بیش از 75 شرکت از 12 استان کشور برگزار و بیش از 5 قرارداد فروش فناوری با مبلغ حدود 20 میلیارد ریال منعقد شده است. لذا با توجه به 50 نیاز فناورانه و فرصت مذاکره با صنعت در این دوره، خانم محسنی برای معرفی رویداد مذکور به پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس مراجعه خواهند کرد. علاقه‌مندان می‌توانند به‌منظور معرفی محصولات، خدمات و توانایی‌های خود با فرد مذکور همکاری کنند.

شماره تماس: 09108349731 خانم محسنی
زمان مراجعه به پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس: روز 6 شهریورماه 98
زمان برگزاری رویداد: روز 6 آذرماه 98