آغاز پرداخت گرنت به واحدهای فناور

با توجه به آغاز پرداخت گرنت به واحدهای فناور، به اطلاع می‌رساند کلیه واحدهای مستقر در مرحله پیش‌‌رشد می‌توانند درخواست خود را از طریق لینک خدمات مربوط به گرنت ارسال فرمایند.