فراخوان پشتیبانی IT و VOIP پارک

واحدهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات می‌توانند برای پشتیبانی IT و VOIP پارک، رزومه شرکت، پروپزال و قیمت پیشنهادی خود را به آدرس ایمیل info@mstpark.com، با عنوان «پشتیبانی IT و VOIP پارک» حداکثر تا تاریخ ۱۴ آبان ارسال کنند.