فراخوان سومین کنفرانس ملی رویه‌های بتنی

فراخوان سومین کنفرانس ملی رویه‌های بتنی

به اطلاع واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس می‌رساند، واحدهای متقاضی شرکت در سومین کنفرانس و نمایشگاه جانبی ملی رویه‌های بتنی، می‌توانند درخواست خود را حداکثر تا تاریخ 30 فروردین‌ماه 98 از طریق «درخواست شرکت در نمایشگاه» ارسال فرمایند.
محورهای کنفرانس
توسعه پایدار، اقتصاد و تحلیل هزینه چرخه عمر
تحلیل و طراحیپ
فناوری مصالح و دوام
روش‌های اجرا، تثبیت لایه‌ها، آزمایش‌ها و ابزاربندی
نگهداری و بهره‌برداری، ترمیم و به‌سازی
مشخصات سطحی رویه‌ها
فناوری‌های نوین در روسازی‌های بتنی

زمان برگزاری: 3 و 4 اردیبهشت‌ماه 98
محل برگزاری: دانشگاه علم و صنعت ایران