بیست و یکمین جشنواره جوان خوارزمی

بیست و یکمین جشنواره جوان خوارزمی

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران همه‌ساله شناسایی و معرفی طرح‌های برتر عرصه علم و فناوری را با برگزاری یک رقابت علمی هدفمند که دارای بنیان‌های اجرایی، نظام‌مند و منسجم است با نام جشنواره جوان خوارزمی برای جوانان پژوهشگر، فناور و نوآور به انجام می‌رساند.
طرح‌های قابل پذیرش باید در شانزده گروه تخصصی شامل فناوری‌های شیمیایی، مکانیک، برق و کامپیوتر، هنر، معماری و شهرسازی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم‌پایه، عمران، مهندسی صنایع و مدیریت فناوری، مواد، متالورژی و انرژی‌های نو و زیست فناوری و علوم‌پایه پزشکی، محیط زیست، فناوری‌ نانو، هوافضا، مهندسی نرم‌افزار و فناوری اطلاعات و مکاترونیک و همچنین در پنج محور پژوهشی و فناوری شامل طرح‌ها و پژوهش‌های بنیادی، طرح‌ها و پژوهش‌های کاربردی، طرح‌های توسعه‌ای، اختراع و نوآوری به جشنواره جوان خوارزمی ارائه شود.
متولدین ۱۳۶۳/۰۱/۰۱ تا ۱۳۸۰/۰۷/۳۰ مجاز به شرکت در جشنواره جوان خوارزمی هستند.
مهلت ثبت‌نام: ۳۱ تیرماه ۹۸