صد و دوازدهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

صد و دوازدهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در ساعت 8 تا 11 روز یک‌شنبه مورخ 18 خردادماه‌ 99 با حضور دکتر ابراهیمی رئیس پارک و اعضا محترم هیأت رئیسه در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد.
99/03/18