جلسه معارفه و گفت و شنود هیئت رییسه پارک با واحدهای فناور

جلسه معارفه با حضور رئیس پارک، معاونین، مدیر روابط عمومی مدیر طرح برنامه، مدیران مراکز رشد فناوری، هنر و کشاورزی و جمعی از واحدهای مستقر در پارک روز یکشنبه مورخ 1395/10/26 برگزار گردید.
در این جلسه ابتدا مدیر روابط عمومی به معرفی پارک و فعالیتهای آن پرداختند سپس معاون فناوری دکتر حسینعلی پور به ایراد سخنرانی پرداختند. پس از آن دکتر علایی معاون اجرایی و پشتیبانی پارک سخنانی را در خصوص قوانین و رویکردهای پارک بیان نمودند. در ادامه نیز دکتر یداللهی به بیان مطالبی در خصوص حضور در بازار و تجاری سازی محصولات دانش بنیان پرداختند.
سپس دکتر امی، رئیس پارک به ایراد سخنرانی پرداختند؛ ایشان مطالبی در خصوص ایجاد تعاملات بین المللی در بازارهای جهانی مطرح نمودند و افزودند: نگاه به جامعه جهانی باید به صورت دهکده جهانی باشد و کشور ایران نیز مانند سایر کشورها باید محصولات منحصر بفرد خود را در بازارهای جهان عرضه کند.
در پایان جلسه واحدها سوالات و مسائل خودر را با مدیران و مسئولین پارک مطرح نمودند و مسئولین نیز به بیان پاسخ پرداختند.
1395/10/26