جلسه شورای پارک علم و فناوری مدرس

جلسه شورای پارک علم و فناوری مدرس با حضور دکتر احمدی، رئیس دانشگاه تربیت مدرس، دکتر فتح اللهی، معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس،  دکتر امی، رئیس پارک علم و فناوری مدرس و جمعی از معاونین و مدیران پارک و همچنین نمایندگانی از شرکت فجر توسعه و شرکت زیما برگزار گردید.
در این جلسه طرح لکه گذاری پردیس پژوهش (دانشکده کشاورزی) توسط گروه مهندسین مشاور فجر توسعه ارائه گردید.
در ادامه دکتر احمدی  بر ضرورت استفاده از انرژیهای خورشیدی تاکید نموده و افزود: “باید جهت ایجاد ساختمانهای سبز اقدامات لازم صورت گیرد.”
دکتر فتح اللهی نیز توسعه پارک پس از ایجاد زیر ساخت توسط بخش خصوصی را ضروری دانسته و بر در نظر گرفتن المانهایی جهت ایجاد تمایز پارک نسبت به شهرک صنعتی تاکید نمود.
پس از  آن دکتر امی مطالبی را در خصوص ماهیت اسلامی ساختمانها ارائه نمود و دکتر احمدی پیشنهاد طراحی یک برج را مطرح کرد.
دکتر مقدم از اعضای شورای پارک فاکتورهایی از جمله استقلال دسترسی از خارج از دانشگاه و حرکت معلولین و در نظر گرفتن آن، انتقال صوت توسط پارتیشنهای شیشه ای، استقلال آسانسورها، تهویه غذاخوری، دیده شدن اتاق مهمان در دفاتر کاری، زائد بودن کافه تریا در هر طبقه و امکان استفاده از برق سه فاز  را مهم ارزیابی کرده و بر در نظر گرفتن بحث امنیتی تاکید نمود.
در خاتمه نیز دکتر احمدی المانهایی از جمله انعطاف پذیری اتاقها جهت کار، منسوخ شدن استفاده از ویدئو پروژکتور و جایگزینی شیوه های مدرن ارائه اطلاعات و درنظر گرفتن المانهای ایرانی- اسلامی را مطرح نمود و پس از جمع¬بندی مطالب این جلسه به کار خود پایان داد.

1395/06/09