بازدید معاون پژوهشی و اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس از پارک علم و فناوری دانشگاه

روز چهارشنبه مورخ 98/08/22 جلسه‌ای با حضور رییس و مسئولین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و معاون پژوهشی و اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه برگزار شد. ارایه توضیحات در رابطه با نحوه ورود به پارک علم و فناوری دانشگاه، میزان و انواع تسهیلات حمایتی و خدمات پارک، نحوه شرکت در دوره‌های آموزشی و ترویجی و پاسخگویی به سوالات اساتید محترم از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده در این جلسه بود. پس از جلسه، بازدید از واحدهای فناور مستقر در پارک صورت گرفت.
98/08/22