جلسه کمیته برنامه راهبرد پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

ساعت 8 تا 10 روز یک‌شنبه مورخ 14 اردیبهشت‌ماه 99 جلسه کمیته برنامه راهبرد پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با حضور دکتر ابراهیمی رئیس پارک، اعضا محترم هیأت رئیسه و سایر اعضا محترم کمیته راهبردی در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد.
99/02/14