دومین دوره رقابت‌های فتح پرچم دانشجویی

دومین دوره رقابت‌های فتح پرچم دانشجویی

دانشگاه صنعتی ارومیه و اعضای تیم poscon با همکاری گروه پژوهشی افسک و مرکز آپا ارومیه در نظر دارند، دومین دوره رقابت‌های فتح پرچم دانشجویی را برگزار کنند.

زمان برگزاری: روزهای شنبه تا دوشنبه مورخ ۳۱ خردادماه تا ۲ تیرماه ۹۹
شماره تماس: ۹۸۴۴۳۱۹۸۰۲۴۱+