فراخوان حمایت از طرح‌های مدل‌سازی حیواني و تحقیقات درون تني

فراخوان حمایت از طرح‌های مدل‌سازی حیوانی و تحقیقات درون‌تنی

ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی در نظر دارد، در راستای رشد و بهبود انجام تحقیق و توسعه در زمینه مطالعه‌های درون‌تنی و نیز به‌منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود کشور از طرح‌های مدل‌سازی حیوانی و تحقیق‌های درون‌تنی حمایت به‌عمل آورد. پروپوزال‌هایی که در رابطه با موضوع‌های زیر و طرح‌هایی که با محوریت ویرایش ژنوم (genome editing) در تحقیق‌های درون تنی (in vivo) بوده و مشمول شرایط آیین‌نامه پیوست هستند، می‌توانند مستندات خود را در سامانه ارسال طرح‌های شبکه ملی مدل‌سازی حیوانی و تحقیق‌های درون تنی به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال کنند.
موضوع‌ها
بهبود و توسعه مدل‌های حیوانی
تیمار سلول، ژن، ماده‌شیمیایی و دارو بر روی مدل حیوان آزمایشگاهی به‌منظور درمان بیماری، کشف یک مکانیسم خاص ایجادکننده یک بیماری یا درمان بر روی مدل حیوانی
طرح‌های نوآوری، توسعه و تحقیق منطبق بر نیازهای کشور در حوزه حیوان‌های آزمایشگاهی و تحقیق‌های درون‌تنی
بومی‌سازی و ساخت تجهیزات و دستگاه‌های آزمایشگاهی موردنیاز در تحقیق‌های درون‌تنی

پست الکترونیکی: amn{dot}isti{dot}ir
مهلت ارسال مستندات: مورخ 25 مهرماه تا 25 آبان‌ماه 98