فراخوان اهدای خون

فراخوان اهدای خون

به اطلاع می‌رساند، اداره کل منطقه ای آموزش انتقال خون استان تهران با نظر به شرایط جوی نامناسب هوای استان تهران که منجر به کاهش اهداکننده‌های خون شده است، به‌منظور حفظ ذخایر خون و فرآورده‌های خونی برای پاسخگویی به مرکزهای درمانی و حفظ آمادگی برای شرایط اضطراری، از افرادی که آمادگی اهدا خون‌ را دارند دعوت می‌شود تا به آدرس مرکزهای موجود در فایل پیوست مراجعه کنند.