اولین نمایشگاه ملی برندهای تولید و تجارت - 25 تا 27 مهر 97

اولین نمایشگاه ملی برندهای تولید و تجارت – 25 تا 27 مهر 97

بدینوسیله به اطلاع می رساند با برنامه ریزی این اداره کل اولین نمایشگاه ملی برندهای تولید و تجارت در حال توسعه در تاریخ 25 الی 27 مهر ماه سال جاری در برج میلاد تهران برگزار می گردد. نظر به اهمیت نقش و جایگاه فعالیتهای آن مجموعه پیشنهاد می گردد با حضور در نمایشگاه مربوطه از ظرفیت های نمایشگاه برای معرفی خدمات ارائه شده جهت توسعه ایده ها و شرکتهای نوپا بهره گیری گردد.

خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با ستاد برگزاری نمایشگاه (موسسه پژوهشهای صنعتی ) به شماره تلفن 88481327 تماس حاصل نمائید.

1397/06/19