چهارمین وبینار کسب و کار در جهانی جدید

چهارمین وبینار کسب و کار در جهانی جدید با موضوع ضرورت نوآوری‌های راهبردی در پسا کرونا

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه شریف در نظر دارد، چهارمین وبینار کسب و کار در جهانی جدید با موضوع ضرورت نوآوری‌های راهبردی در پسا کرونا، از سلسله رویدادهای نقش فناوری در کاهش اثرات ناشی از حوادث طبیعی را به‌صورت رایگان برگزار کند.

محورها

تحلیل اثر کرونا بر کسب‌و‌کارها
پسا کرونا، واقعیتی غیر قابل بازگشت
اقدام عاجل برای زیست در محیطی متفاوت

با حضور

دکتر علی داوری، عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی
دکتر علی ملکی، رئیس پژوهشکده سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

زمان برگزاری: ساعت ۱۴ تا ۱۶، روز سه‌شنبه مورخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۹۹
محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری
شماره تماس: ۸۸۲۲۰۷۰۰-۰۲۱، داخلی ۱۳۸