فراخوان توسعه سامانه تشخیص خودکار مدولاسیون

فراخوان توسعه سامانه تشخیص خودکار مدولاسیون و کدینگ در سامانه‌های شنود بر مبنای هوش مصنوعی

فراخوان توسعه سامانه تشخیص خودکار مدولاسیون و کدینگ در سامانه‌های شنود بر مبنای هوش مصنوعی با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و به سفارش یک شرکت دانش‌بنیان منتشر می‌شود.

یکی از فناوری‌های مهم مورداستفاده در جنگ‌های الکترونیکی، سامانه‌های پایش طیف یا تجهیزات شنود است. این سامانه سیگنال‌های مخابراتی و ماهواره‌ای را رصد می‌کند و اپراتور را از وجود خطر مطلع می‌سازد. دو فرایند اصلی در این سامانه‌ها، تشخیص مدولاسیون و کدینگ سیگنال‌های دریافتی است. در حال حاضر دو فرایند مذکور به‌صورت کلاسیک صورت می‌گیرد که مشکلاتی به همراه دارد.

بنابراین در این پروژه تحقیقاتی انتظار می‌رود که مجری تحقیق در ابتدا به تشخیص خودکار مدولاسیون با استفاده از فناوری هوش مصنوعی بپردازد و در ادامه تشخیص خودکار کدینگ بر مبنای هوش مصنوعی را در دستور کار قرار دهد.

شرکت در این فراخوان تحقیقاتی و ارائه پروپوزال در قالب انفرادی، گروهی، شرکتی و سازمانی مجاز است و پروپوزالی که بیشترین تناسب را با الزامات این نیاز تحقیقاتی داشته باشد انتخاب و به‌عنوان مجری به شرکت دانش‌بنیان متقاضی معرفی خواهد شد.

مهلت ارسال: جمعه 25 تیر 00
شماره تماس: ۸۸۳۹۸۵۴۳-021