فراخوان ثبت نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران

فراخوان ثبت نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران در سامانه باهم

مرکز تهران هوشمند به‌منظور شناسایی و مستندسازی نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اقدام ثبت نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران در سامانه باهم کرده است.

سامانه نوآوری و مشارکت شهروندی باهم باهدف ریشه‌یابی مشکلات توسط افراد خبره و دستیابی به راه‌حل‌های نوآورانه از طریق داده‌کاوی و تحلیل بهتر مسائل راه‌اندازی شده است.

در این سامانه که موضوعات مختلفی را پوشش می‌دهد، سعی بر ایجاد فضای بحث و تبادل‌نظر در خصوص پیشنهاد‌ها یا مشکلات مطرح‌شده، امکان طرح ایده، راه‌حل و پیشنهاد بوده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ارسال طرح به راهنمای زیر مراجعه کرده و در لینک زیر طرح خود را ارسال کنند.