فراخوان توسعه افزودنی روان‌ساز چندعاملی

فراخوان توسعه افزودنی روان‌ساز چندعاملی کامپاندینگ الاستومرهای با پایه NR/SBR

فراخوان توسعه افزودنی روان‌ساز چندعاملی کامپاندینگ الاستومرهای با پایه  NR/SBR با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و به سفارش یک شرکت دانش بنیان منتشر شد.

در صنعت تایر، به منظور فرآیندپذیری و شکل‌گیری لاستیک، فرایندی به نام کامپاندینگ روی لاستیک صورت می‌گیرد، بدین صورت که از افزودنی‌های شیمیایی به عنوان کمک فرآیند استفاده می‌شود. این افزودنی شیمیایی چندین قابلیت دارد و به همین دلیل افزودنی چند عاملی کامپاندینگ لاستیک نام گرفته است.

در راستای توسعه افزودنی روان‌ساز چند عاملی کامپاندینگ الاستومرهای با پایه NR/SBR»، مجری تحقیق باید در گام نخست، روش سنتز را طراحی و سپس فرایند را متناسب با نتایج تست، بهینه‌سازی کند و در گام بعدی، لازم است کمک افزودنی روان‌ساز سورفکتانتی را با مشخصات موردنظر تولید کند.

شرکت در فراخوان تحقیقاتی و ارائه پروپوزال در قالب انفرادی، گروهی، شرکتی و سازمانی مجاز است.

مهلت ارسال: دوشنبه ۲5 مرداد ۰۰
شماره تماس: ۸۸۳۹۸۵۴۳-۰۲۱