فراخوان معافت مالیاتی سال ۹۹

فراخوان معافت مالیاتی سال ۹۹

واحدها و شرکت‌های متقاضی مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس می‌توانند بمنظور معرفی به کارگزار مالیاتی پارک در تعیین مقدار معافیت مالیاتی مورد تایید پارک برای درج در اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۹، درخواست خود را از طریق فرم اعطای معافیت مالیاتی حساب کاربری سامانه جامع پارک ارسال کنند.
مهلت ارسال: چهارشنبه 15 اردیبهشت