برگزاری وبینار آموزشی ارزیابی موشکافانه

برگزاری وبینار آموزشی ارزیابی موشکافانه و خطاهای تصمیم‌گیری موثر در آن

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران وبینار آموزشی  ارزیابی موشکافانه و خطاهای تصمیم‌گیری موثر در آن  را با همکاری انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور، شرکت پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا و مرکز نوآوری انرژیک برگزار می‌کند.

محورها

  • بیان بیش از ۳۰ مورد از خطاهای ادراکی رایج در ارزیابی موشکافانه
  • نگاه اجمالی به نحوه عملکرد یک صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر
  • ضرورت و اهداف ارزیابی موشکافانه
  • روند کلی و مراحل ارزیابی موشکافانه
  • فرایندهای شناختی و ادراک

مخاطب‌ها

  • کارشناسان پارک‌ها
  • مراکز رشد
  • مدیران

سخنران

  • مهندس مهدی غلاملو؛ مدیرعامل شرکت پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا

زمان برگزاری: ساعت ۹ تا ۱۷، روز یک‌شنبه ۱۶ آذر ۹۹
محل برگزاری: غیرحضوری (وبینار)
شماره تماس: ۴-۸۸۲۲۰۷۰۰-۰۲۱، داخلی ۱۱۹