برگزاری همایش ملی ریاضیات زیستی با محورهای مدل‌سازی ریاضی در علوم زیستی و پزشکی

برگزاری همایش ملی ریاضیات زیستی با محورهای مدل‌سازی ریاضی در علوم زیستی و پزشکی

دانشگاه نیشابور متولی برگزاری همایش ملی ریاضیات زیستی با محورهای مدل‌سازی ریاضی در علوم زیستی و پزشکی، بهینه‌سازی  و کنترل با موضوعات زیستی، معادلات دیفرانسیل و سیستم‌های دینامیکی با موضوعات زیستی، ریاضیات زیستی و آمار زیستی می‌باشد. متقاضیان می‌توانند حداکثر تا پانزده اسفندماه در این همایش ثبت‌نام کنند.