دومین کنفرانس ملی فناوری‌های نوین در مندسی برق و کامپیوتر

دومین کنفرانس ملی فناوری‌های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان با حمایت و همکاری دانشگاه‌ها و انجمن‌های علمی در راستای ایجاد بستری مناسب برای تبادل یافته‌های علمی بین محققین داخلی و معرفی پتانسیل بالقوه کشور، رویداد علمی و فناوری «دومین کنفرانس ملی فناوری‌های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر» را در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می‌کند.

آخرین مهلت ارسال مقالات: 97/10/20
آدرس دبیرخانه مرکزی:اصفهان خمینی شهر مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
شماره تماس: 34316099-031
شماره تماس اطلاع رسانی: 09397167528