حمایت شبکه ابررایانش ملی از پژوهش‌های محاسباتی مرتبط با ویروس کرونا

حمایت شبکه ابر رایانش ملی از پژوهش‌های محاسباتی مرتبط با ویروس کرونا

به اطلاع می‌رساند شبکه ابر رایانش ملی تحت حمایت دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوري وزارت عتف، از تمامی پژوهش‌‍‌های ملی و بین‌المللی در راستای مبارزه با ویروس کرونا و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی شیوع آن، حمایت و پشتیبانی محاسباتی می‌کند.
در این راستا و به منظور ایفای نقش ملی و منطقه‌ای، این شبکه بر اساس ماموریت در نظرگرفته شده از طرف وزارت عتف، امکانات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مغزافزاری خود را در اختیار پژوهش‌های مرتبط با موضوع ویروس کرونا قرار می‌دهد.
بدین‌وسیله از پژوهشگران و فناورانی که به هر نحوي براي یافتن دارو و درمان و یا رفع مشکلات ناشی از شیوع بیماری ویروس کرونا نیاز به انجام محاسبات و شبیه‌سازيی‌های پیشرفته دارند، دعوت می‌شود تا درخواست‌های خود را مستقیما به مراکز شبکه ابر رایانش ملی ذکرشده ارسال کنند.
درخواست‌ها در اسرع وقت مورد بررسی قرارگرفته و با اولویت بالا امکانات محاسباتی موجود این شبکه در اختیار متقاضیان قرار خواهند گرفت.
مرکز ابر رایانش پست الکترونیکی وب‌سایت
دانشگاه صنعتی اصفهان nhpcc@of.iut.ac.ir https://nhpcc.iut.ac.ir
دانشگاه صنعتی شریف hpc@sharif.edu https://ictc.sharif.edu/services/hpc
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی hpc@kntu.ac.ir https://hpc.kntu.ac.ir
دانشگاه صنعتی امیرکبیر hpcstaff@aut.ac.ir http://hpcrc.aut.ac.ir
پژوهشگاه دانشگاه بنیادی hpc@ipm.ir https://hpc.ipm.ac.ir