پنجمین شماره خبرنامه الکترونیکی آموزش عالی

پنجمین شماره خبرنامه الکترونیکی آموزش عالی

پنجمین شماره خبرنامه الکترونیکی آموزش عالی با هدف معرفی، تشریح و تبیین دقیق‌تر و مطلوب‌تر دستاوردهای آموزش عالی کشور در پیوند سایت زیر قابل مشاهده است.