خبرنامه الکترونیکی شماره ۱ و ۲ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

خبرنامه الکترونیکی شماره ۱ و ۲ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

خبرنامه الکترونیکی شماره ۱ و ۲ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مشتمل بر تازه‌های نشر، مطالب علمی، اخبار، رویدادها و فعالیت‌های معاونت‌ها در فایل زیر قابل مشاهده است. در این خبرنامه سعی شده تا به گوشه‌ای از فعالیت‌های انجام شده نظیر؛ برگزاری دوره‌های آموزشی، بازدید مقامات و شخصیت‌ها و … اشاره شود، همچنین مطالب علمی- ورزشی ارائه ‌شده توسط اعضای هیأت علمی پژوهشگاه در قالب مقاله و اینفوگرافیک و معرفی آزمایشگاه و مرکز تخصصی مشاوره ورزشی نیز در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.