همایش ملی «اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری»

همایش ملی «اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری»

باتوجه به اینکه امروزه گردشگری به‌عنوان یکی از بزرگترین صنایع جهانی است، با گام‌نهادن در مسیر توسعه پایدار و متوازن، در راستای بهره‌برداری صحیح از سرمایه‌های کشور و تبدیل این سرمایه‌ها به عناصر قابل عرضه فعالیت می‌کند.
در همین راستا مؤسسه آموزش بینالود در نظر دارد به‌منظور ارتقا سطح کیفی فرهنگ و توسعه گردشگری، نسبت به برگزاری همایش ملی «اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری» اقدام کند. شایان ذکر است «اکوتوریسم» به‌عنوان یکی از شاخه‌های گردشگری تمامی اهداف توسعه پایدار گردشگری را در شامل می‌شود.

مهلت ارسال مقاله: روز 15 مهرماه 98
شماره تماس: 5-34230561-051
پست الکترونیکی: info{at}binaloud{dot}ac{dot}ir