برگزاری سومین وبینار کافه ExporTech

برگزاری سومین وبینار کافه ExporTech

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران سومین وبینار کافه ExporTech را برگزار می‌کند.

با توجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور، نقش صادرات و آن‌هم صادرات غیرنفتی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بهره‌مندی از صنایعی با ویژگی‌های اقتصاد دانش‌بنیان و توجه به صادرات این محصولات در توسعه و رونق صادرات غیرنفتی، می‌تواند نقش بسزایی در حل مشکلات اقتصادی و دستیابی به رشد و توسعه پایدار داشته باشد.

این کافه فرصت‌های حوزه صادرات را موردبررسی قرار خواهد داد تا بتواند هم‌افزایی میان بازیگران حوزه اقتصاد دانش‌بنیان کشور را افزایش داده و به ایجاد آشنایی و فهم مشترک آن‌ها کمک کند و در این راستا با تعاملات و برنامه‌های عملیاتی به گسترش صادرات غیرنفتی کشور کمک کند.

محور سخنرانی این وبینار فرصت‌های بازار روسیه برای شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت در آن رایگان است.

سخنران

  • سیدجلیل جلالی فر، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، رئیس هیئت‌مدیره شرکت مدیریت صادرات کاسپین‌گیلزمان برگزاری: يك‌شنبه 23 خرداد ۰۰
    شماره تماس: 4-88220700-021، داخلی 119