وبینار بازارشناسی و بازاریابی در مختصات کرونایی

وبینار بازارشناسی و بازاریابی در مختصات کرونایی

آموزش‌های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در نظر دارد، وبینار بازارشناسی و بازاریابی در مختصات کرونایی را به‌صورت رایگان برگزار کند. در ایام کرونا، جهان و بازارهای آن باعث ایجاد عوامل بیرونی شده است که می‌تواند به‌صورت تهدید و حتی فرصت برای انواع کسب‌وکارها باشد.
با رویکرد بازارشناسی و بازارگردی در مواقع بحران می‌توان با آن مواجه شد؛ زیرا بحران کرونا اولین بحران در سطح بازار نیست و آخرین بحران هم نخواهد بود و احتمال این‌که بحرانی دیگر پیش روی بازارهای جهانی و کسب‌وکارها باشد بسیار قوی است.
در این شرایط محور بازاریابی در شرایط بحرانی چیست؟ مختصات جدید بازار چیست؟ چگونه می‌توان تشخیص مختصات موجود در بازار و تعیین و تطبیق با مختصات جدید در شرایط بحران را تعیین و در مورد آن تصمیم‌گیری کرد و با برنامه روبه‌جلو حرکت کرد و صدها مواردی که در وبینار به آن پرداخته خواهد شد.

سرفصل‌ها

مفهوم بازارشناسی در ایام بحران کرونا
تحلیل الگوهای رفتار مصرف‌کننده در ایام بحران
تعریف مختصات بازار، پیچیدگی ناشی از بحران
عوامل تأثیرگذار در تغییر مختصات بازار
الگوهای مواجه با بحران از منظر بازاریابی

مدرس

دکتر محمدرضا نظری، مدرس دوره‌های MBA و DBA
دکتر نادر سید امیری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

زمان برگزاری: ساعت 16 تا 18، روز چهارشنبه مورخ 3 اردیبهشت 99
محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری