وبینار ابعاد روان‌شناختی بحران کرونا در شرکت‌ها

وبینار ابعاد روان‌شناختی بحران کرونا در شرکت‌ها

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری پارک علم و فناوری قزوین در نظر دارد، وبینار ابعاد روان‌شناختی بحران کرونا در شرکت‌ها، از سلسله رویدادهای نقش فناوری در کاهش اثرات ناشی از حوادث طبیعی را به‌صورت رایگان برگزار کند.

محورها

آسیب کرونا از منظر روان‌شناختی بر کارآفرینان و مدیران کسب‌وکارهای نوپا
اثرات روانی کرونا بر کارمندان
بررسی تاب‌آوری فردی و گروهی در جهان پس از کرونا
بررسی روش‌های روان‌شناختی مقابله با کرونا
ایجاد انگیزه به‌منظور افزایش بهره‌وری باوجود کاهش بهداشت روانی

با حضور

دكتر علیرضا جباری، روان‌پزشک و روان‌درمانگر
دكتر علی داوری، عضو هیأت‌علمی دانشکده کارآفرینی

زمان برگزاری: ساعت 15 تا 17، روز چهار‌شنبه مورخ 31 اردیبهشت‌ماه 99
محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری
شماره تماس: 88220700-021، داخلی 138