کارآفرینی در دوران جدید

لایو اینستاگرامی با موضوع کارآفرینی در دوران جدید

آموزش‌های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در نظر دارد، لایو اینستاگرامی با موضوع کارآفرینی در دوران جدید را برگزار کند.

مدرس: بابک بادکوبه، کارآفرین و مدیرعامل شرکت بادکوبه
زمان برگزاری: ساعت ۲۲ تا ۲۳، روز دوشنبه مورخ 15 اردیبهشت‌ماه ۹۹
محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری