پنل آموزشی «معرفی انواع تسهیلات و خدمات صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس»

برگزاری پنل معرفی انواع تسهیلات و خدمات صندوق

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس پنل آموزشی «معرفی انواع تسهیلات و خدمات صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس» را برگزار می‌کند.

 • سه‌شنبه 25 خرداد 00

 • ساعت: 14 تا 16

 • هزینه رویداد: رایگان

 • مدرس: رضا رجایی، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری، حامد ابراهیمی، معاون فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

 • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

 • شماره تماس: 91082100-021، داخلی 4083

محورها

 • معرفی انواع تسهیلات (نمونه‌سازی، سرمایه در گردش، قبل از تولید صنعتی، تولید صنعتی، لیزینگ و استصناع) تسهیلات استقرار
 • معرفی خدمات صندوق پژوهش و فناوری
 • معرفی ضمانت‌نامه
 • مدل سرمایه‌گذاری
 • پرسش و پاسخ