برگزاری سلسله وبینارهای مدیریت و کارآفرینی

برگزاری سلسله وبینارهای مدیریت و کارآفرینی

مرکز رشد و نوآوری دانشگاه تبریز با همکاری تیم فردیس و یادای سلسله وبینارهای مدیریت و کارآفرینی را برگزار می‌کند.

رویدادها

  • هوش مالی مدیران، دکتر مهرابی
  • بیمه کار و تأمین اجتماعی برای استارت‌آپ‌ها – مهندس مهدوی
  • جدیدترین مبانی تکالیف مالیاتی برای استارت‌آپ‌ها – مهندس مرادی
  • تنظیم قراردادها و اسناد تجاری شرکت‌ها – دکتر شمشیری
  • حقوق مالکیت فکری، ثبت اختراع و ثبت پتنت – دکتر علم‌خواه

زمان برگزاری: شنبه 18 بهمن تا پنج‌شنبه 23 بهمن 99
شماره تماس: 09130605008